IMG_1175 IMG_1176 IMG_1177

Đế bụi mới 13/5

Trọng lượng 0.8kg

90,000đ