IMG_1205 IMG_1204 IMG_1207 IMG_1206 IMG_1208

Đế hồng 13/5

Trọng lượng 0.3kg

40,000đ