IMG_1459 IMG_1460 IMG_1461

Dứa var

Trọng lượng 0.2kg

50,000đ