IMG_6618 IMG_6614

Haworthia bụi

Trọng lượng 0.5kg

150,000đ