IMG_2744 IMG_2746 IMG_2745

Kim cương mới

Trọng lượng 0.2kg

40,000đ