IMG_1195 IMG_1196 IMG_1197

Bò tim mới 13/5

Trọng lượng 0.8kg

70,000đ