IMG_2178 IMG_1742 IMG_1740 IMG_1743

Chậu đất nung 19x20x13cm

Trọng lượng 1kg

70,000đ