IMG_5677 IMG_5676 IMG_5680

Chậu đất nung 20x7,5cm

Trọng lượng 1kg

45,000đ