IMG_5678 IMG_5680 IMG_5679

Chậu đất nung 25x7,5cm

Trọng lượng 1.5kg

55,000đ