fb8cf3fc4f3c12596d83ea0388f36cfe 8ade2e872518e7ef2d8d208f6ac35f16 a6a93f8028a53b4f3fdc80456fab6814 c9ef4000eaa5233cac6024178343637d

Chậu gốm vuông 14x7cm

Trọng lượng 0.8kg

70,000đ