IMG_7368 IMG_7367 IMG_7366

Chậu hoa đắp 12,5x13cm

Trọng lượng 0.8kg

110,000đ