IMG_7373 IMG_7374 IMG_7376 IMG_7372 IMG_7375

Chậu men 15x25cm

Trọng lượng 2kg

250,000đ