IMG_7377 IMG_7378 IMG_7379

Chậu men đắp hoa 14x14x20cm

Trọng lượng 1.4kg

180,000đ