IMG_7380 IMG_7381

Chậu men đắp hoa 20x20x30cm

Trọng lượng 3kg

380,000đ