IMG_8413 IMG_8414 IMG_8415

Crassula tím

Trọng lượng 0.3kg

80,000đ