IMG_0178 IMG_0177

Đá tuyết cánh ngắn

Trọng lượng 1kg

150,000đ