IMG_3050 IMG_3051 IMG_3052

Hạc hồng 28/5

Trọng lượng 0.8kg

100,000đ