IMG_6051 IMG_6052 IMG_6053

Hạc hồng 29/3

Trọng lượng 3kg

300,000đ