IMG_2729 IMG_2730

Hải ly bụi 21/5

Trọng lượng 2.5kg

250,000đ