IMG_8995 IMG_8996 IMG_8997

Hồng mập 22/4

Trọng lượng 1.5kg

150,000đ