IMG_2745 IMG_2746 IMG_2744

Melody 25/5

Trọng lượng 1.5kg

180,000đ