IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192

Ngọc trinh var 2/5

Trọng lượng 0.5kg

100,000đ