IMG_6475 IMG_6476 IMG_6477

Phân bón lá B-1 Growmore

Trọng lượng 0.1kg

20,000đ

Liều lượng pha 40-60ml/16lít nước

Phun tưới định kỳ 7-10 ngày 1 lần

Công dụng : kích chồi,kích rễ, gia tăng sức đề kháng cho cây ,giảm bớt các độc tốc có hại cho cây trồng , tăng sự sản xuất diệp lục ,tạo sự quang hợp , trao đổi chất dinh dưỡng…