5c65d3780101776cba39d73799968c2d 36a5afb2740b9c02c48acad1ac5587e9 IMG_0615

Tượng cáo

Trọng lượng 0.1kg

75,000đ

Có 2 màu, Cam và trắng