IMG_1189 IMG_1190 IMG_1191

Viền hồng mới 13/5

Trọng lượng 2.5kg

240,000đ