IMG_0967

Vỏ thông đã qua xử lý

Trọng lượng 1kg

45,000đ