IMG_0177 IMG_0179 IMG_0178

Chai dinh dưỡng toàn diện, kích rễ Rooting BA

Trọng lượng 0.55kg

35,000đ

1 chai pha với 5-8 lít nước Tưới đẫm quanh gốc cây khi trời mát Đối với sen đá nên dùng 1-2 tuần 1 lần để cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cây và phát triển rễ cứng cáp