IMG_7371 IMG_7370 IMG_7369

Chậu men 18x22x20cm

Trọng lượng 2.5kg

300,000đ