IMG_7360 IMG_7362 IMG_7361

Chậu men đắp hoa 10,5x10,5x11cm

Trọng lượng 0.5kg

80,000đ