IMG_7363 IMG_7364 IMG_7365

Chậu tròn hoa nổi

Trọng lượng 1kg

130,000đ

20x20x8cm