IMG_1206 IMG_1207

Phân tan chậm NPK Thái, osmocote 14-14-14

Trọng lượng 0.1kg

20,000đ

Thành phần N-P-K Tỷ lệ 14-14-14 Bón khoảng 10 hạt xa gốc và tưới nước Bón bổ sung 2-3 tháng 1 lần