IMG_6034

Phân viên Behn Meyer NPK 20-10-10

Trọng lượng 0.1kg

5,000đ

thành phần N-P-K tỉ lệ 20-10-10 hoà với nước tưới đẫm gốc kích chồi,dưỡng lá,thúc cây nhanh lớn…